Zajęcia 2 – sequencer

Podstawowe wykorzystanie sequencera (SEQ-3), bardziej szczegółowy opis jest dodany jako notatka w samym patchu.

Author
31 PM
  • Platform:
  • Category: Sound
  • Revision: 1.0
  • License: The Unlicense
  • Views: 93
  • Modified: 2 months ago
Chat about this patch on Discord! Download (39)
Appreciate 1

Leave a Reply