[Zima 2021] Zajęcia 2 – bonus

Bonusowy patch do drugich zajęć. Wykorzystuje dotychczas poznane moduły do stworzenia nieco bardziej złożonej rytmiki i modulowanego głosu.

Wymaga modułów z paczki Audible Instruments (https://library.vcvrack.com/?brand=Audible%20Instruments).

Author
67 PM
  • Platform:
  • Category: Sound
  • Revision: 1.0
  • License: The Unlicense
  • Views: 219
  • Modified: 6 months ago
Chat about this patch on Discord! Download (83)
Appreciate 2

Leave a Reply