[Lato 2022] Zajęcia 2 – bonus

Modyfikacja projektu z drugich zajęć – projekt pokazuje jeden z możliwych sposobów na synchronizację wielu sequencerów.

Projekt wymaga darmowej paczki Audible Instruments (https://library.vcvrack.com/?query=&brand=Audible+Instruments&tag=&license=).

Author
67 PM
  • Platform:
  • Category: Sound
  • Revision: 1.0
  • License: The Unlicense
  • Views: 129
  • Modified: 5 months ago
Chat about this patch on Discord! Download (47)
Appreciate 1

Leave a Reply